Trifilon utropar en ny generation biokompositer

IMG_8214_PS 2.jpg

När biokomposittillverkaren Trifilon öppnar dörrarna till deras nya produktionsanläggning i Nyköping i vår, kommer industrihampa snart vara en del av allt fler konsumentprodukter bestående av formpressade plastkomponenter. Det unga företaget använder nämligen fibrer från växten som en förstärkande ingrediens i vad de kallar ”andra generationens biokompositer” – vilken de facto förbättrar plastens prestanda.

Begreppet biokompositer omfattar allt från träkompositer (WPC) till lin- eller juteförstärkta plaster. Den gemensamma nämnaren är att plasten består av en biologisk komponent, men i vid mening avser begreppet även vissa kostnads- och mekaniska egenskaper. Biokompositer har länge tillverkats med tekniker som återanvänder biprodukter från industrier, till exempel sågspån eller träflis från skogsindustrin. I dessa tekniker används ofta den biologiska komponenten som ett billigare utfyllnadsmaterial.

Trifilons första material på den kommersiella marknaden, BioLite, som är en mix av polypropen och hampfibrer i olika viktklasser, skiljer sig dock från de äldre teknikerna eftersom hampan gör slutmaterialet ett bättre alternativ för många applikationer. Det gäller särskilt plastförstärkt glasfiber.

“Vi har sedan starten fokuserat på prestanda och hållbarhet istället för kostnad eller marknadsföring. Vi frågade oss själva från början vad som var den bästa naturliga ingrediensen för att tillverka ett nytt högpresterande material, och eftersom vi inte är knutna till en särskild industri behövde inte svaret nödvändigtvis vara trämassa”, säger Martin Lidstrand, CEO hos Trifilon.

I och med att Trifilons biokompositer har ett större användningsspann än första generationens, är de miljömässiga fördelarna också större, menar företaget. WPC:er, till exempel, har liknande hållbara fördelar men begränsande tillämpningsområden. Det vanligaste är komposittrall, som fungerar med en komposit som inte är lika stark, som väger mer och är skörare.

“Första generationens biokompositer var jättebra för sin tid eftersom de sänkte kostnader, ökade återanvändningen av biprodukter och bidrog till minskade CO2-avtryck. Men deras recept begränsar deras mekaniska egenskaper kraftigt eftersom cellulosakomponenter inte binder sig optimalt med de övriga komponenterna i kompositen. Trifilon har undersökt interaktionen mellan hampfibrer och polymermolekyler och utvecklat smarta sätt att optimera deras samspel”, säger David Sandquist, Trifilons nya forskningschef.

Sandquist berättar också att företagets nya produktionslinje har nyttjat kunskaper från textilindustrin, och att företaget använder en patentskyddad teknik för att skära och processa hampfibrerna på ett sätt som optimerar deras förstärkande egenskaper.

Med deras nya anläggning får Trifilon en produktionskapacitet på 4 000 ton BioLite per år. Biokompositen levereras som granulat till tillverkare som använder formpressningsmaskiner. Och den har väckt uppmärksamhet hos industrier inom allt från förpackning och möbeltillverkning till fordon och energi.

“Med den nya anläggningen har vi möjlighet att finjustera materialen för såväl mekaniska behov och produktionskrav som för estetik, färger och haptik. Det är en flexibilitet våra kunder uppskattar. De kan fortsätta tillverka kvalitetsprodukter men med hållbara material. Det är ett enkelt och meningsfullt första steg, snarare än en gest för att stärka varumärket. Och de kan börja göra det nästa kvartal”, säger Jeremiah Dutton försäljningschef på Trifilon.

Företagets teknik har attraherat vassa kompetenser i branschen, som David Sandquist som kommer från prestigefulla VTT Research Centre i Finland. Tekniken har också gett upphov till R&D-samarbeten, bland annat ett projekt med RenCom som tillverkar plasthartser av lignin från skogsindustrins biprodukter. Trifilon berättar att projektet redan har resulterat i en prototyp av en hampabaserad biokomposit där alla huvudsakliga ingredienser kommer från biologiska källor. Företaget planerar att visa upp det nya materialet vid Plastteknik Nordic-mässan i Malmö i maj.

”Där visar vi tredje generationen biokompositer”, säger Martin Lidstrand.

För mer information, kontakta:

Vincent Cavalier.

vince@trifilon.com

+46 70 293 95 78

IMG_8214_PS 2.jpg